Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Consumer Well-being in Household Consumption Expenditures and the Effect of Consumer Spending Self-Control on Life Satisfaction

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 279 - 291, 19.04.2023
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1258292

Abstract

In this study, the effect of satisfaction in the consumer living space and the self-control that consumers have in their expenditures on life satisfaction is examined. Study was applied in households residing in Istanbul and 600 questionnaires were evaluated. SPSS 22.0 and M-PLUS 8.2 package statistical programs were used in the analysis of the data. Frequency distributions and demographic characteristics of the participants were examined; reliability and regression analyses were performed. As a result of the research, it was found that the product quality, the availability of the desired products, prices, store ambience, staff courtesy, return and exchange policies, acquisition satisfaction expressing working hours and consumption service usage satisfaction had a negative effect on life satisfaction. It was concluded that consumer spending self-control, which has the ability to monitor and regulate consumers' thoughts and decisions about spending in accordance with the standards they set, has a positive effect on life satisfaction.

References

  • Andrews, F. ve Withey, S. (1976). Social Indicators of Well-Being: Americans’ Perceptions of Bastos, W. ve Brucks, M. (2017). How and Why Conversational Value Leads to Happiness for Experiential and Material Purchases. Journal of Consumer Research, 44(3), 598-612.
  • Baumeister, R. (2002). Yielding to Temptation: Self‐Control Failure, Impulsive Purchasing, and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, 28(4), 670-676.
  • Baybars, M. ve Özhan-Dedeoğlu, A. (2020). Analysis of Mothers' Self-Control of Spending for Their Own and Their Kids. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 27, 123-140.

Hanehalkı Tüketim Harcamalarında Tüketici İyi Oluşu ve Tüketici Harcama Öz-Kontrolünün Yaşam Doyumuna Etkisi

Year 2023, Volume: 24 Issue: 2, 279 - 291, 19.04.2023
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1258292

Abstract

Bu çalışmada, tüketici yaşam alanındaki memnuniyetin ve tüketicilerin harcamalarında sahip oldukları öz-kontrolün yaşam doyumları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu çalışma İstanbul ilinde ikamet eden hanehalklarında uygulanmış ve 600 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 ve M-PLUS 8.2 paket istatistik programlarından faydalanılmıştır. Katılımcıların frekans dağılımları, demografik özellikleri incelenmiş; güvenilirlik ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda yerel perakadencilerin ürün kalitesi, istenilen ürünlerin bulunması, fiyatları, mağaza ambiyansı, personel nezaketi, iade ve değişim politikaları, çalışma saatlerini ifade eden “sahip olma memnuniyetinin” ve tüketim hizmeti kullanım memnuniyetinin yaşam doyumu üzerinde negatif etkisi olduğu; tüketicilerin harcama ile ilgili düşüncelerini ve kararlarını kendi belirlediği standartlara uygun şekilde izleme ve düzenleme yeteneği olan harcama öz-kontrolünün pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Andrews, F. ve Withey, S. (1976). Social Indicators of Well-Being: Americans’ Perceptions of Bastos, W. ve Brucks, M. (2017). How and Why Conversational Value Leads to Happiness for Experiential and Material Purchases. Journal of Consumer Research, 44(3), 598-612.
  • Baumeister, R. (2002). Yielding to Temptation: Self‐Control Failure, Impulsive Purchasing, and Consumer Behavior. Journal of Consumer Research, 28(4), 670-676.
  • Baybars, M. ve Özhan-Dedeoğlu, A. (2020). Analysis of Mothers' Self-Control of Spending for Their Own and Their Kids. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 27, 123-140.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Makaleler
Authors

Özlem AKBULUT DURSUN
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6212-8531
Türkiye


Aysel ERCİŞ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9835-8574
Türkiye

Early Pub Date April 14, 2023
Publication Date April 19, 2023
Submission Date March 1, 2023
Acceptance Date March 27, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 24 Issue: 2

Cite

APA Akbulut Dursun, Ö. & Erciş, A. (2023). Hanehalkı Tüketim Harcamalarında Tüketici İyi Oluşu ve Tüketici Harcama Öz-Kontrolünün Yaşam Doyumuna Etkisi . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 24 (2) , 279-291 . DOI: 10.37880/cumuiibf.1258292

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr