Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Workplace Spirituality on Job Satisfaction and Organizational Commitment

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 533 - 547, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1034320

Öz

In this study, data was collected through a survey from large business employees operating in the construction, mining and machinery sectors in Nigde City in order to determine the effect of workplace spirituality on job satisfaction and organizational commitment. Hierarchical regression analysis was used to test hypotheses in the study. According to the research findings, two of the workplace spirituality’s dimensions called “alignment of values” and “meaningful work” effect instrinsic job satisfaction positively and “sense of community” dimension doesn’t effect instrinsic job satisfaction; all dimensions of workplace spirituality effect extrinsic job satisfaction positively. Also “alignment of values” and “meaningful work” dimensions of workplace spirituality effect affective commitment positively and “sense of community” dimension doesn’t effect affective commitment; “alignment of values” and “sense of community” dimensions of workplace spirituality effect continuance commitment positively and “meaningful work” dimension doesn’t effect continuance commitment; “alignment of values” and “sense of community” dimensions of workplace spirituality effect normative commitment positively and “meaningful work” dimension doesn’t effect normative commitment. In conclusion, it is determined that workplace spirituality effects job satisfaction and organizational commitment positively and partially.

Kaynakça

 • Ahiauzu, A., & Asawo, S. (2009). Unwavering Hope and Workers' Commitment in the Nigerian Manufacturing Industry: A Study in Workplace Spirituality. Business renaissance quarterly, 4(1).
 • Bayraktaroğlu, S., Kutanis, R. Ö., & Dosaliyeva, D. (2009). İşkoliklik ve örgütsel bağlılık: Bankacılık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma. 17. Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 21-23.
 • Gibbons, P. (1999). Spirituality at work: definitions, measures, assumptions and validation. Proceedings of the Academy of Management, USA.
 • Haryokusumo, D. (2015). The effect of workplace spirituality dimensions on organizational commitment with perceived organizational support as moderating variable. JDM (Jurnal Dinamika Manajemen), 6(2).
 • Jurkiewicz, C. L., & Giacalone, R. A. (2004). A values framework for measuring the impact of workplace spirituality on organizational performance. Journal of business ethics, 49(2), 129-142.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of applied psychology, 78(4), 538-551
 • Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of organizational change management, 16 (4), 426-447.
 • O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of applied psychology, 71(3), 492-499.
 • Weiss, D. J., Dawis, R. V., & England, G. W. (1967). Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. XXII. Minnesota studies in vocational rehabilitation, University of Minnesota.

İş Yeri Maneviyatının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2, 533 - 547, 19.04.2022
https://doi.org/10.37880/cumuiibf.1034320

Öz

Bu çalışmada iş yeri maneviyatının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisini tespit etmek amacıyla Niğde İli’nde inşaat, madencilik ve makine sektöründe faaliyet gösteren büyük işletme çalışanlarından anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırmada hipotezleri test etmek için hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre iş yeri maneviyatı boyutlarından “iş yeri değerleri ile uyum” ve “anlamlı iş” boyutlarının içsel iş tatminini olumlu yönde etkilediği; “topluluk bilinci” boyutunun içsel iş tatminini etkilemediği; iş yeri maneviyatı boyutlarının tümünün dışsal iş tatminini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca iş yeri maneviyatı boyutlarından “anlamlı iş” ve “iş yeri değerleri ile uyum” boyutlarının duygusal bağlılığı olumlu yönde etkilediği ve “topluluk bilinci” boyutunun duygusal bağlılığı etkilemediği; iş yeri maneviyatı boyutlarından “iş yeri değerleri ile uyum” ve “topluluk bilinci” boyutlarının devam bağlılığını olumlu yönde etkilediği ve “anlamlı iş” boyutunun devam bağlılığını etkilemediği; iş yeri maneviyatı boyutlarından “iş yeri değerleri ile uyum” ve “topluluk bilinci” boyutlarının normatif bağlılığı olumlu yönde etkilediği ve “anlamlı iş” boyutunun normatif bağlılığı etkilemediği tespit edilmiştir. Sonuçta iş yeri maneviyatının iş tatmini ve örgütsel bağlılığı kısmen olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ahiauzu, A., & Asawo, S. (2009). Unwavering Hope and Workers' Commitment in the Nigerian Manufacturing Industry: A Study in Workplace Spirituality. Business renaissance quarterly, 4(1).
 • Bayraktaroğlu, S., Kutanis, R. Ö., & Dosaliyeva, D. (2009). İşkoliklik ve örgütsel bağlılık: Bankacılık sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma. 17. Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 21-23.
 • Gibbons, P. (1999). Spirituality at work: definitions, measures, assumptions and validation. Proceedings of the Academy of Management, USA.
 • Haryokusumo, D. (2015). The effect of workplace spirituality dimensions on organizational commitment with perceived organizational support as moderating variable. JDM (Jurnal Dinamika Manajemen), 6(2).
 • Jurkiewicz, C. L., & Giacalone, R. A. (2004). A values framework for measuring the impact of workplace spirituality on organizational performance. Journal of business ethics, 49(2), 129-142.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of applied psychology, 78(4), 538-551
 • Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of organizational change management, 16 (4), 426-447.
 • O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. Journal of applied psychology, 71(3), 492-499.
 • Weiss, D. J., Dawis, R. V., & England, G. W. (1967). Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. XXII. Minnesota studies in vocational rehabilitation, University of Minnesota.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selen DOĞAN
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4019-5581
Türkiye


Tuba BEKİŞ (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3413-5902
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 15 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 8 Aralık 2021
Kabul Tarihi 19 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Doğan, S. & Bekiş, T. (2022). İş Yeri Maneviyatının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi . Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2) , 533-547 . DOI: 10.37880/cumuiibf.1034320

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr