ISSN: 1303-1279
e-ISSN: 2687-4032
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi yayınlanan çok disiplinli ve disiplinler arası hakemli, uluslararası ve akademik bir dergidir. Derginin temel amacı iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında, akademik çalışmaları yayınlamaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Dergide; iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan süreli ve hakemli bir dergidir.

2022 yılından itibaren dergimiz Ocak-Nisan-Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanacaktır.

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makalelerin hakem süreci ortalama 60 günde tamamlanmaktadır. 


                                       

2021 - Cilt: 22 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Pazarlama Konulu Çalışmaların Literatür Taraması

Araştırma Makalesi

MOTIVATIONS of RETAILERS ACCEPTING CRYPTOCURRENCY PAYMENTS and THEIR IMPLICATIONS on RETAIL CUSTOMER EXPERIENCE

Araştırma Makalesi

Avrupa Birliği Ülkelerinin Döngüsel Ekonomi Performansı

Araştırma Makalesi

COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’DE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araştırma Makalesi

The Effect of Using Robot Waiters in Restaurants on Consumers' Behavioral Intentions

Araştırma Makalesi

ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTE OLAN BAĞLILIĞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

PANDEMİ SÜRECİNDE VE SONRASINDA KÜÇÜLME NEDENİYLE FESİH

Araştırma Makalesi

COVID-19 KRİZİ VE DÜNYADA KAMU İSTİHDAM HİZMETLERİ

Araştırma Makalesi

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dizinler

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veritabanlarında taranmaktadır.


İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr