Dergi Kurulları

Editör

Doç. Fatih ERTUGAY CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8469-4393
Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Siyasal Düşünceler, Siyasal Akımlar, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Bilimi

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÇİMEN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Maliye Kuramı
Dr. Arş. Gör. Yasin GÖRMEZ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8276-2030 Türkiye
Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Alan Editörleri

Yrd. Doç. Dr. Murat DEMİREL Kafkas Üniversitesi Türkiye
Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Kamu Yönetimi, Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Zeki DOĞAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Dr. Öğr. Üyesi Engin KOÇ Bursa Teknik Üniversitesi Türkiye
Uluslararası İlişkiler
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇOBAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3071-8385 Türkiye
Sağlık Yönetimi
Doç. Dr. Özgür AKPINAR Marmara Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Ömer GÜLEÇ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7657-3230 Türkiye
Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Bilgisayar ve İletişim Ağları, Bilgisayar Yazılımı, Paralel ve Dağıtık Sistemler
Dr. Öğr. Üyesi Bihter KARAGÖZ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. F. Müge SAKAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3884-3957 Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik, Yöneylem, Matematiksel Analiz
Prof. Dr. Ferudun KAYA BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ebru AYKAN Kayseri Üniversitesi 0000-0003-3537-5235 Türkiye
Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim Psikolojisi
Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Coşkun KARACA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Hukuk Fakültesi 0000-0003-4294-2365 Türkiye
Mali Hukuk
Prof. Dr. Adem ÜZÜMCÜ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-8699-053X Türkiye
Uluslararası İktisat
Doç. Dr. İsmail GÖKDENİZ Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Muhammed Veysel KAYA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Makro İktisat
Doç. Dr. Ömer ALKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Yöneylem Araştırması
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, İnternet, Sosyal Medya Çalışmaları, Yeni Medya Teknolojileri, Kamu Yönetimi, E devlet, Katılım ve Yönetişim, Kentsel / Yerel Siyaset, Stratejik Yönetim, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Türk Siyasal Hayatı, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi

Son Okuyucular

Arş. Gör. İbrahim BULDUR SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 0000-0002-4260-8044 Türkiye
Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Türk Siyasal Hayatı
Arş. Gör. Ömer KÖSE Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 0000-0003-4855-2659 Türkiye
Muhasebe

Teknik Editör

edo@cumhuriyet.edu.tr

Elektronik Dergi Ofisi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yabancı Dil Editörü

Yüksek Lisans Najibul KASHEM SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türkiye
İthalat İhracat Yönetimi

Mizanpaj Editörü

Ayşegül MISIRCI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İşletmecilik
Uzman Elektronik Dergi Ofisi SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr