İletişim Bilgileri

Başeditör

Selçuk BUYRUKOĞLU
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
sbuyrukoglu@cumhuriyet.edu.tr

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS


Editör Yardımcısı

Mualla AKÇADAĞ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
makcadag@cumhuriyet.edu.tr

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

58140 Kampüs SİVAS


Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mualla AKÇADAĞ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
makcadag@cumhuriyet.edu.tr
(0346)2191010

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

58140 Kampüs SİVAS


İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr