Yayın Kabul Süreci

1- Ön İnceleme: Çalışma; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve APA Sistemi’ne uygunluk açısından editör tarafından incelenir.

2- Alan Editörü İncelemesi: Ön İnceleme aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından akademik dil-üslup açısından incelenir.

3- Akademik Değerlendirme Süreci: Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma iki hakem değerlendirmesine sunulur.

4- Kabul-Red Kararının Kriteri: Hakemlerimizden çalışmaya ilişkin sistemde tanımlanan dört farklı karardan (Kabul, Minör Revizyon, Major Revizyon, Red) birisini vermesi istenmektedir. Dergimizin yayın politikası gereği her bir karara bir puan verilmiştir. Bu puanlar aşağıdaki şekildedir. 

Kabul1
Minör Revizyon0,75
Major Revizyon0,25
Red0


İki hakem değerlendirmemiz sonucunda puan değeri;

  • 1'in üstünde olan çalışmalar; "Kabul" edilir. Ancak, hakem(ler) tarafından istenilen düzeltmelerin yazar tarafından yapılması gerekmektedir.
  • 1 olan çalışmalar; üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı da "minör revizyon ya da kabul" olan çalışmalar kabul edilir. Aksi bir karar çıkması halinde reddedilir.
  • 1'in altında olan çalışmalar ise "Red" edilir. 


İrtibat
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs-SİVAS.

Tel: 0346 2191010-1710

Fax: 0346 2191202

E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr